вторник, 15 марта 2016 г.

6 клас. Контрольна робота з теми «Байка у світовій літературі»

І  варіант
Середній рівень
     1.     Що є важливою складовою байки?
     2.     Замаскована думка, інакомовлення – це….
     3.     Кого вважають засновником жанру байки?
     Достатній рівень
      1.     Наведіть приклади алегоричних образів.

11 клас. Контрольна робота з теми "Література першої половини ХХ століття (Дж. Джойс, Т. Манн, М. Булгаков)"


                                                      І варіант
      1.     Поясніть значення поняття «інтертекстуальність».
      2.     Реконструюйте сюжет твору Дж. Джойса «Джакомо               Джойс».
     3.     Як   Т. Манн відобразив у новелі «Маріо і чарівник»                антифашистську  тему?
     4.     В чому особливість композиції роману М. Булгакова             «Майстер і Маргарита»?
     5.     Визначте сюжетні лінії (пласти)  роману  М. Булгакова          «Майстер і Маргарита».
     6.     Складіть план характеристики образу Майстра.

                                                     

10 клас. Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

                                                                   Варіант І
Початковий і середній рівні 
(кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «...він був напрочуд гарний із себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього».
а)    Раскольнікова;
б)    Лужина;
в)    Порфирія Петровича

2. Який страшний сон наснився Раскольнікову?
а)    Про те, що мертва лихварка прийшла по його душу;
б)    про те, як били бідну конячину;
в)    про те, що його злочин розкрили.
3. На які два розряди ділив усіх людей головний герой роману?
4. Продовжити речення: «Жанр твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара...."

10 клас. Контрольна робота.Творчість М. Некрасова, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П.Верлена, А. Рембо

І варіант 
Початковий рівень
1. У якій країні виник декаданс?
А Німеччині;                       Б Франції; 
В Росії;                                 Г Польщі.
2. Група «Парнас» з’явилася у французькій поезії:
А 30-40-х роках;                 Б 40-50-х роках;
В 50-60-х роках;                Г 50-70-х роках.
3. Яку назву мала перша збірка М. Некрасова?
   А «Мрії і сподівання»;        Б «Мрії і спогади»;
   В «Мрії і звуки»;                 Г «Мрії і сподівання».

О. Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея». Образ головного героя

Мета: поглибити знання учнів про зміст роману; допомогти зрозуміти образ головного героя; розвивати навички аналізу художнього образу, переказу, виразного читання, зв’язне мовлення, логічне мислення; сприяти морально-етичному вихованню.
Обладнання: підручник; текст роману «Портрет Доріана Грея» у перекладі
                    Р. Доценка (або іншому на вибір учителя чи учнів).

                         I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Перевірка та аналіз письмових робіт.
(Учитель перевіряє 3-4 учнівські роботи.)
2. Літературна вікторина.
1) Хто малював портрет Доріана Грея? (Безіл Голуорд.)
2) Як звали лорда Генрі? (Гаррі.)
3) Кому належать такі слова: «Поети не такі дразливі, як ти. Вони знають корисність пристрастей для друку. У наш час розбите серце витримує багато видань»? (Лордові Генрі.)

10 клас. Контрольна робота за творчістю Ч. Діккенса

                        І варіант
Початковий і середній рівні    
(кожна правильна відповідь — 1 бал)
1. Визначте, кому з героїв роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» належить цей портрет: «Старий джентльмен із напудреним волоссям і золотими окулярами мав дуже поважний вигляд. На ньому був темно-зелений сурдут із чорним оксамитовим коміром і білі штани, а під пахвою він тримав елегантного бамбукового ціпочка. Він взяв із рундука якусь книгу й так заглибився у читання, немовби сидів у кріслі в своєму затишному кабінеті».
а)   Феджін;                
б)   Монкс;
                                            в)   Браунлоу.

Методичні матеріали до есе Дж. Джойса "Джакомо Джойс"

Твір Д. Джойса «Джакомо Джойс» за жанром – психологічне есе, яке характеризується невеликим об’ємом та індивідуальними думками і враженнями автора з якогось питання. У всіх творах ірландського письменника автор зосереджується на зображенні внутрішнього світу людини, на її думках і почуттях.
«Джакомо» написаний у 1914 році й розповідає про події, які відбувалися з самим автором, коли він заробляв собі на життя викладанням англійської мови. Реальна Амалія, дочка багатого промисловця, була ученицею Джойса.